Nasze zawody

Strona główna » Rekrutacja » Technikum nr 3 » Nasze zawody

wielkość tekstu: A | A | A

Na rok szkolny 2020/2021 przygotowaliśmy 64 miejsca w klasach pierwszych:

KLASA Ia
- technik ekonomista – 18 miejsc
- technik handlowiec – 14 miejsc

KLASA Ib
- technik reklamy – 18 miejsc
- technik organizacji turystyki – 14 miejsc

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży i potrzebom rynku pracy w naszej ofercie edukacyjnej umieściliśmy dwa nowe zawody:
- technik handlowiec
- technik organizacji turystyki.

Proponujemy także naukę w dotychczasowych zawodach: technik ekonomista i technik reklamy. Stanowią one solidną podstawę do rozwoju kariery zawodowej i dalszego kształcenia.

Przedstawiamy charakterystykę wszystkich zawodów, w których będą się mogli kształcić absolwenci szkół podstawowych w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021:

TECHNIK EKONOMISTA
Symbol cyfrowy zawodu: 331403
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent  szkoły  prowadzącej  kształcenie  w  zawodzie technik  ekonomista  powinien  być  przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
a) stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
b) prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
c) prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
d) gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
e) sporządzania biznesplanu;
2) w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
b) sporządzania dokumentacji kadrowej,
c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

TECHNIK HANDLOWIEC
Symbol cyfrowy zawodu: 522305
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie  w zawodzie technik  handlowiec  powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:
a) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
b) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych:
a) planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
b) organizowania i prowadzenia działań handlowych,
c) aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
Symbol cyfrowy zawodu: 422104
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE    W ZAWODZIE
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik organizacji turystyki powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych:
a) projektowania imprez i usług turystycznych,
b) zamawiania imprez i usług turystycznych;
2) w zakresie kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych:
a) prowadzenia informacji turystycznej,
b) obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
c) rozliczania usług i imprez turystycznych.

TECHNIK REKLAMY
Symbol cyfrowy zawodu: 333907
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent  szkoły  prowadzącej  kształcenie  w  zawodzie technik  reklamy powinien  być  przygotowany  do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:
a) przygotowania elementów strategii reklamowej,
b) przygotowania elementów kreacji reklamowej,
c) produkcji reklamy;
2) w zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:
a) planowania kampanii reklamowej,
b) organizowania sprzedaży reklamowej,
c) realizowania kampanii reklamowej,
d) badania przekazu reklamowego.

 

czytano: 531 razy

autor: ekonomik-zawiercie.pl

data dodania: 2020-04-29 19:20:17

Kształcimy w zawodach:

 • technik ekonomista - ucząc się w tym zawodzie możesz uzupełnić swoje umiejętności biorąc udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym i zdobyć również zawód technika rachunkowości
 • technik organizacji reklamy - poznasz tajniki wiedzy dotyczącej projektowania reklamy i nauczysz się obsługi programów graficznych
 • technik hotelarstwa - oferujemy naukę w nowoczesnej pracowni hotelarskiej

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • O tym, co aktualnie dzieje się w naszej szkole można przeczytać w zakładkach: AKTUALNOŚCI, SPORT, SZKOLNY WOLONTARIAT, BIBLIOTEKA.dalej 
 • W Zespole Szkół Ekonomicznych w roku szkolnym 2019/2020 swoje miejsce odnalazło 280 uczniów, w tym aż 223 dziewczęta.dalej 
 • Zespół Szkół Ekonomicznych istnieje od 1934 roku.dalej 
 • Założycielem i pierwszym dyrektorem naszej szkoły był Wacław Chrzanowski.dalej 
 • Od początku istnienia naszej szkoły funkcję dyrektora piastowało dziewięć osób, w tym dwie kobiety.dalej 
 • W czasach przedwojennych nasza szkoła mieściła się w budynku przy ul. Kościuszki. Po wojnie na Placu Dąbrowskiego, a w końcu XX w. przenieśliśmy się do budynku zlokalizowanego przy ul. Rataja 30.dalej 

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Rataja 30, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 672 24 15
e-mail: ekonomik10@wp.pl

 • IMG_20191108_103334
 • IMG_20180424_094837_resized_20180502_070932822
 • IMG_20180424_094833_resized_20180502_070929841
 • IMG_20180423_083808_resized_20180502_070924214
 • IMG_20180423_083750_resized_20180502_070931778
MŁODY CZŁOWIEKU! Stoisz przed wyborem własnej zawodowej przyszłości. POŁĄCZ PASJĘ Z NAUKĄ! Rozwijaj swoje umiejętności, zainteresowania, wiedzę! Ucz się zawodu, który da Ci PRZYSZŁOŚĆ!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna