Na półmetku

Strona główna » Projekty » Jurajscy zawodowcy » Na półmetku

wielkość tekstu: A | A | A

Już od roku w naszej szkole w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego realizowany jest projekt Jurajscy Zawodowcy. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Zawierciańskim, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz kształtowanie u uczniów umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Jesteśmy właśnie na półmetku realizacji projektu, warto więc pokusić się o cząstkowe podsumowanie. W działaniach uczestniczy dwudziestu uczniów kształcących się w zawodzie technik reklamy z klas IIIb P i IIIb G.

Cała grupa odbyła już zajęcia z doradztwa zawodowego. Podczas spotkań indywidualnych i grupowych uczniowie odkrywali swój potencjał i własne możliwości. Doradcy wskazywali także optymalne ścieżki kariery biorąc pod uwagę zainteresowania i predyspozycje uczestników.

Kolejnym obowiązkowym punktem projektu były warsztaty dotyczące kształcenia kompetencji kluczowych mające na celu udoskonalenie wiedzy, umiejętności i postaw potrzebnych zarówno w pracy, jak i życiu codziennym. Podczas warsztatów skupiono się na następujących kompetencjach:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych
 • kompetencje cyfrowe
 • kompetencje osobiste, społeczne w zakresie uczenia się
 • kompetencje obywatelskie
 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
 • kompetencje zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Uczniowie odbyli już także prawie wszystkie z zaplanowanych dla nich kursów. Uczyli się operowania programem graficznym przeznaczonym do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, wzięli udział w praktycznym kursie fotografii, a aktualnie uczestniczą w szkoleniu, dzięki któremu nabiorą umiejętności posługiwania się programem służącym do obróbki grafiki wektorowej i mającym zastosowanie w grafice komputerowej.

Podczas wakacji uczestnicy odbyli również staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców, co pozwoliło im nabyć cennego doświadczenia i zapoznać się otoczeniem zawodowym. Staż każdego uczestnika wynosił sto pięćdziesiąt godzin i był wynagradzany w wysokości dwa tysiące złotych brutto.

Powyższe działania pozwoliły uczniom EKONOMIKA podnieść swoje kwalifikacje poprzez utrwalenie dotychczasowych i nabycie nowych umiejętności, a zdobyte doświadczenie zawodowe na pewno uatrakcyjni ich zawodowe CV.

W ramach doposażenia nasza szkoła otrzymała dwadzieścia cztery laptopy.

Przed nami jest jeszcze realizacja wsparcia dla nauczycieli oraz zakup urządzeń i remont pracowni szkolnej do nauki techniki biurowej.

Koordynatorem działań projektowych na terenie szkoły jest Pani Małgorzata Machelska.

czytano: 513 razy

autor: ekonomik-zawiercie.pl

data dodania: 2021-11-09 14:59:59

Kształcimy w zawodach:

 • technik ekonomista - ucząc się w tym zawodzie możesz uzupełnić swoje umiejętności biorąc udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym i zdobyć również zawód technika rachunkowości
 • technik reklamy - poznasz tajniki wiedzy dotyczącej projektowania reklamy i nauczysz się obsługi programów graficznych
 • technik hotelarstwa - oferujemy naukę w nowoczesnej pracowni hotelarskiej
 • technik organizacji turystyki - jeśli lubisz ludzi, uśmiech nie schodzi z Twojej twarzy, a podróże są Twoją pasją, to jest to zawód dla Ciebie
 • technik handlowiec - ten zawód jest dla Ciebie jeśli jesteś komunikatywny, lubisz negocjować, jesteś samodzielny i dobrze organizujesz swoją pracę

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • O tym, co aktualnie dzieje się w naszej szkole można przeczytać w zakładkach: AKTUALNOŚCI, SPORT, SZKOLNY WOLONTARIAT, BIBLIOTEKA.dalej 
 • W Zespole Szkół Ekonomicznych w roku szkolnym 2021/2022 swoje miejsce odnalazło 291 uczniów.dalej 
 • Zespół Szkół Ekonomicznych istnieje od 1934 roku.dalej 
 • Założycielem i pierwszym dyrektorem naszej szkoły był Wacław Chrzanowski.dalej 
 • Od początku istnienia naszej szkoły funkcję dyrektora piastowało dziewięć osób, w tym dwie kobiety.dalej 
 • W czasach przedwojennych nasza szkoła mieściła się w budynku przy ul. Kościuszki. Po wojnie na Placu Dąbrowskiego, a w końcu XX w. przenieśliśmy się do budynku zlokalizowanego przy ul. Rataja 30.dalej 

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Rataja 30, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 672 24 15
e-mail: ekonomik10@wp.pl

 • IMG_20180424_094837_resized_20180502_070932822
 • IMG_20180424_094833_resized_20180502_070929841
 • IMG_20180423_083808_resized_20180502_070924214
 • IMG_20180423_083750_resized_20180502_070931778
 • IMG_20180423_083659_resized_20180502_070927711
MŁODY CZŁOWIEKU! Stoisz przed wyborem własnej zawodowej przyszłości. POŁĄCZ PASJĘ Z NAUKĄ! Rozwijaj swoje umiejętności, zainteresowania, wiedzę! Ucz się zawodu, który da Ci PRZYSZŁOŚĆ!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna